Học bổng, du học
Thông báo Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2017-2018
Thông báo Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2017-2018(25-05)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CU-BA NĂM 2016
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CU-BA NĂM 2016(19-05)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BÊ-LA-RÚT NĂM 2016
THÔNG BÁO SỐ 11/TB-ĐTVNN VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI BÊ-LA-RÚT NĂM 2016(07-05)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI NHẬT BẢN THEO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CẤP NĂM 2017
THÔNG BÁO SỐ 12/TB-ĐTVNN VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI NHẬT BẢN THEO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CẤP NĂM 2017(07-05)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI XLÔ-VA-KI-A NĂM 2016
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Xlô-va-ki-a năm 2016(29-04)
THÔNG BÁO
Kết quả Vòng 2, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(19-05)
Kết quả Vòng 1, nội dung thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo..(18-05)
Thông báo kết luận số 196/TB-BGDĐT ngày 07/4/2016(09-04)
Thông báo số 1 về việc tổ chức vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ..(24-03)
Kết quả Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng sơ khảo khu..(25-01)
Giấy phép số 184/GP-BC - Bộ VHTT
Bản quyền thuộc về: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ghi rõ nguồn http://www.moet.gov.vn khi sử dụng lại nội dung có nguồn từ website này.
Thiết kế bởi Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sử dụng tốt nhất với FireFox(++), Chrome(++), Safari(+), Opera(+), IE7(-)
Hỗ trợ thiết bị di động.     Liên hệ kỹ thuật
Học bổng, du học